سوابق اجرائی

تعداد بازدید:۹۱

پزشک مسئول مرکز بهداشتی درمانی روستائی برندق خلخال

مسئول بیماریهای مرکز بهداشت شهرستان اردبیل

کارشناس بیماریها معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

کارشناس  ایدز معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

کارشناس کنترل عفونت بیمارستانی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

کارشناس سازمانهای مردم نهاد ، خیریه ها و خیرین حوزه سلامت 

رئیس دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذائی استان اردبیل

پزشک اورژانسهای بیمارستانهای ولی عصر عج مشکین شهر، بیمارستانهای امام خمینی ره خلخال،کوثر،بیله سوار،دکتر فاطمی ،علوی و امام خمینی ره اردبیل،

پزشک اورژانس کرونا بیمارستان امام خمینی ره اردبیل

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کوثر

آخرین ویرایش۲۷ دی ۱۴۰۲