بهبود تغذیه

تعداد بازدید:۱۵۲۲

مسئول واحد :  سپیده صالح زاده

شرح وظایف مسئول واحد تغذیه :

 

1 آموزش ارائه دهندگان خدمت در پایگاه ها و مراکز جامع سلامت در خصوص تغذیه

2 آموزش جامعه در خصوص تغذیه سالم

3 ارتقاء مدیریت تغذیه در بحران ( آموزش مراقبین و بهورزان در جهت آمادگی مقابله با بحران )

4 پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید

5 پیشگیری و کنترل چاقی در گروه های سنی

6 بهبود وضعیت تغذیه کودکان در مهد کودک ها

7 پیشگیری و مراقبت تغذیه ای در چاقی کودکان زیر 5 سال

8 مکمل یاری با آهن در گروه های هدف

9 مکمل یاری با ویتامین ها در گروه های هدف

10 - حمایت تغذیه ای کودکان زیر 5 سال مبتلا به سوء تغذیه در خانواده های نیازمند

11 نظارت بر پایگاه تغذیه سالم مدارس

آخرین ویرایش۰۹ آذر ۱۳۹۸