درمانگاه مرکز شهری شماره یک

تعداد بازدید:۲۱۲۷

 

 

لیست پرسنل درمانگاه شماره یک شهری 

 

 

 

سمت

مدرک تحصیلی

نام و نام خانوادگی

ردیف

کاردان آزمایشگاه

کاردان

سیروس نظری

1

کاردان آزمایشگاه

کاردان

یوسف اژدری

2

آزمایشگاه

کارشناس

اصغر محمودی

3

آزمایشگاه

کارشناس

سعید فرجی

4

متصدی صندوق

سیکل

حافظ نوری زاده

5

پذیرش

کارشناس حسابداری

حسین حسینی

6

پرستار

کارشناس

زهرا یوسفی

7

پرستار

کارشناس

مریم حمید پور

8

خدماتی

دیپلم

صغری پور عطایی

9

خدماتی

سیکل

فتحعلی گنجی

10

مراقب سلامت ناظر

کارشناس بهداشت

یلدا رنجبر

11

بهداشت محیط

کارشناس

بهرام علیزاده

12

بهداشت محیط

کارشناس

ویدا آقایاری

13

دندانپزشک

دکتری

حامد واحدی

14

دندانپزشک

دکتری

زینب بابائیان

15

مراقب سلامت

کاردانی

صغری علیزاده

16

مراقب سلامت

دیپلم

پروین عباسی

17

مراقب سلامت

کارشناس بهداشت

نیلوفر غزنوی

18

بهداشت

کاردان

اثمر حضرتی

19

مامایی

کارشناس

خدیجه محمدی

20

مامایی

کاردان

پروین نظر

21

پزشک

دکتری

نگین رمضانی

22

پزشک

دکتری

فریبا بدرزاده

23

مامایی

کارشناس

زهرا خیاطی

24

مسئول مرکز

کاردان

برات حسنی اصل

25

بهورز

 

دیپلم

زهرا افضل

26

بهورز

دیپلم

حوریه مجیدی

27

بهورز

دیپلم

حسن رضایی

28

بهورز

دیپلم

جبار مهروی

29

بهورز

دیپلم

گلچین امینی

30

بهورز

دیپلم

زهرا نوری

31

بهورز

دیپلم

حمایت احمد پور

32

بهورز

دیپلم

جواهر حقوقی

33

بهورز

دیپلم

نوش افرین محرم زاده

34

بهورز

دیپلم

بهنام محرم زاده

35

بهورز

دیپلم

مریم محمدی

36

بهورز

دیپلم

زهرا عابدی

37

بهورز

دیپلم

ملکناز جعفری

38

بهورز

دیپلم

فوزیه فرزانه

39

بهورز

دیپلم

شیراله محمدزاده

40

بهورز

دیپلم

مهناز عطایی

41

آخرین ویرایش۲۳ آذر ۱۳۹۸