مرکز خدمات جامع سلامت روستایی زرج آباد

تعداد بازدید:۳۳۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست پرسنل مرکز خدمات جامع سلامت روستایی زرج آباد

 

ردیف

نام نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

1

محمد فتوحی

سوم راهنمایی

بهورز

2

روحپرور جعفری

دیپلم

بهورز

3

زیبنده اسکندری

سوم راهنمایی

بهورز

4

پریسا ابراهیمی

دیپلم

بهورز

5

وحید امین دخت

دیپلم

بهورز

6

فاطمه قبادی

دیپلم

بهورز

7

تهمینه فیضی

پنجم ابتدائی

بهورز

8

سارا عزیزنیا

دیپلم

بهورز و پذیرش

9

نگار احمدی

دیپلم

کارشناس ناظر

10

الهام پادیاب

کارشناس

ماما

11

پریسا مهری

دکتری حرفه ای

پزشک

12

کیوان جمشیدی

سیکل

راننده و دارویار

13

حمایت داداش پور

ششم ابتدائی

سرایدارو نگهبان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۲ آذر ۱۳۹۸