بهداشت محیط

تعداد بازدید:۲۰۹۵

مسئول واحد:    

                              جلال سیدمحمدی

 

مدرک تحصیلی:

                     مهندسی بهداشت محیط

 

 

 

 

مدرک تحصیلی:

                         مهندسی بهداشت محیط

شماره تماس : 

                          32942821

شرح وظایف:

 • نظارت بر اجرای صحیح و کامل سیاستهای کشوری و منطقه ای بهداشت محیط

 • تشکیل مرتب شورای بهداشت و پیگیری های مربوطه

 • شرکت در کمیسیون نظارت شهرستان

 • نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه و اخذ آمار و عملکرد، جمع بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارسال بازخورد به آنها

 • تکمیل فرم های آماری و ارسال آن به مرکز بهداشت استان

 • آموزش مداوم به گروه های هدف، تشکیل و برگزاری کارگاه های آموزشی

 • کنترل و نظارت بهداشتی کلیه اماکن و مراکز مشمول و غیر مشمول قانون مواد خوردنی، آرایشی و بهداشتی، بهداشت محیط بیمارستان ها، مراکز آموزشی، تربیتی و ...

 • تهیه و نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی بهداشت محیط

 • نظارت و بازدید مستمر از واحدهای تابعه

 • مشارکت در اجرای قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایش و بهداشتی

 • کنترل و نظارت بر پایش عوامل محیطی با استفاده از دستگاه های سنجش پرتابل و آزمایشگاهی

 • مشارکت در شناسایی و کنترل طغیان بیماریهای منتقله از آب و غذا

 • نظارت بر اجرای صحیح جمع آوری و دفع مواد زاید جامد

 • شناسایی و نظارت بر مشکلات بهداشت محیطی منطقه و رسیدگی به شکایات مرتبط

 • نظارت و کنترل بهداشتی سیستم های انتقال، تصفیه و توزیع آب آشامیدنی، جمع آوری و تصفیه فاضلاب

 • ایجاد همکاری و هماهنگی بین بخشی با ادارات

 • بر نامه ریزی جهت انجام نمونه برداریهای آب و مواد غذایی و ارسال آنها به آزمایشگاه و پشتیبانی فنی و تجهیزاتی لازم

اهداف:

1. ارتقاء سطح خدمات بهداشتی کشور

2. توسعه و تشدید کنترل بهداشتی اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع و فروش و نگهداری مواد غذایی

3. توسعه عملیات بهداشت محیط در روستاها

4. توسعه فعالیت های مربوط به تأمین آب آشامیدنی سالم در روستاها

 

شرح وظایف کارشناس آزمایشگاه :

 • استریل کردن ظروف شیشه ای از قبیل شیشه های نمونه برداری؛ پیپت و ...

 • تهیه محیط کشت لاکتوز-برلیانت گرین و E.C

 • تحویل گرفتن نمونه های ارسالی از مراکز و کشت دادن آنها

 • نوشتن جواب آزمایشات  و تحویل به موقع آنها به مراکز

 

 

آخرین ویرایش۰۹ خرداد ۱۴۰۱