مرکز خدمات جامع سلامت روستایی گنجگاه

تعداد بازدید:۳۱۳۲

 

 

لیست پرسنل مرکز خدمات جامع سلامت روستایی گنجگاه

 

 

مدرک تحصیلی         

 

سمت        

 

نام و نام خانوادگی  

 

ردیف

 

دیپلم                                

 

بهورز       

 

تحفه          نوری         

 

1   

 

دیپلم                                

 

بهورز       

 

حسن          احمدی        

 

2    

 

دیپلم                                

 

بهورز       

 

عادل        وفایی          

 

3    

 

دیپلم                                

 

بهورز       

 

حسن           حیدری       

 

4    

 

دیپلم                                

 

بهورز       

 

مینا             رحیمی      

 

5    

 

دیپلم                                

 

بهورز       

 

رقیه             میرزایی    

 

6    

 

دیپلم                                

 

بهورز       

 

لطفعلی          جعفریان    

 

7    

 

دکترای حرفه ای                   

 

پزشک      

 

لیلا            کسایی       

 

8    

 

کارشناسی                           

 

ماما         

 

زهرا       پورحسینقلی    

 

9    

 

دیپلم                                

 

ناظر مراقب سلامت

 

معصومه        جعفری     

 

10   

 

دیپلم                                

 

سرایدار/نگهبان    

 

یوسف         حقگو        

 

11   

 

دیپلم                                 

 

راننده         

 

روح اله        معصومی  

 

12   

 

کارشناسی                            

 

دارویار        

 

پریسا          عباسی      

 

13   

آخرین ویرایش۱۲ آذر ۱۳۹۸