مرکز خدمات جامع سلامت روستایی خلفلو

تعداد بازدید:۳۱۰۴

 

 

لیست پرسنل مرکز خدمات جامع سلامت روستایی خلفلو

 

 

سمت

سابقه خدمت

میزان تحصیلات

نام ونام خانوادگی

 

پزشک ومسئول مرکز

11ماه

دکترای حرفه ای

دکتر سحر اسدی

1

مراقب سلامت ناظر

18سال

کارشناسی

زهرا جعفری

2

مامای تیم سلامت

7ماه

کارشناسی

لیلا درخشان

3

سرایدار ونگهبان وپذیرش

2سال

دیپلم

داور علیزاده

4

راننده

8سال

سیکل

سیاوش فیروزیان

5

بهورز خانه خلفلو

4سال

کارشناسی

ندا صادقی

6

بهورز مشترک خانه های خلفلو،زاویه کرد،سقاواز

16سال

کاردانی

رسول مصطفوی

7

بهورز زن خانه زاویه کرد

18سال

دیپلم بهورزی

سودابه محبی

8

بهورززن خانه بنیادآباد

22سال

دیپلم بهورزی

فاطمه کریمی

9

بهورز مرد خانه بنیادآباد

22سال

دیپلم بهورزی

رهنما نصیری

10

بهورز زن خانه مرشت

26سال

دیپلم بهورزی

صاحبه کاظمی

11

بهورز مشترک مرشت ،مجدر،بنماران

25سال

دیپلم بهورزی

غفار مصطفوی

12

بهورززن خانه مجدر

24سال

دیپلم بهورزی

نازی درویشی

13

بهورززن خانه بنماران

22سال

دیپلم بهورزی

زرین تاج نوروزی

14

بهورز زن خانه سقاواز

10سال

کارشناسی

فرزانه شیخی

15

آخرین ویرایش۱۲ آذر ۱۳۹۸