مرکز خدمات جامع سلامت روستایی فیروز آباد

تعداد بازدید:۴۵۰۴

 

 

 

 لیست پرسنل مرکز خدمات جامع سلامت روستایی فیروز آباد

 

سمت

میزان تحصیلات

نام و نام خانوادگی

ردیف

پزشک –مسئول مرکز

دکتری پزشک عمومی

دکتر شبنم ایرانی کیا

1

مراقب سلامت ناظر

کارشناس بهداشت عمومی

سراج نوروزی

2

بهیار

دیپلم بهیاری

هدایت اله علیزاده

3

سرایدار-پذیرش

سیکل

طاهر همتی

4

ماما

کارشناس مامایی

سیما اکبری

5

بهورز مرد خانه فیروزآباد بهداشت

دیپلم

محمد حسن ایمانی

6

بهورز زن خانه بهداشت فیروزآباد

دیپلم

سیمزر محمودی

7

بهورز خانه بهداشت

گلیجان

پنجم ابتدایی

منوره وحیدی

8

بهورز خانه بهداشت امیرآباد

دیپلم

مهدی نصیری

9

بهورز خانه بهداشت

بورستان

دیپلم

فاطمه علمی

10

بهورز خانه بهداشت

زناب

سوم راهنمایی

گلتاج امینی

11

بهورز  زن خانه بهداشت هشین

سوم راهنمایی

ثمررخ فرهادی

12

بهورز خانه بهداشت

مشکول

پنجم ابتدایی

عزت اله بخشی

13

بهورز  مرد خانه بهداشت هشین

اول راهنمایی

بهاءالدین جامع

14

  

آخرین ویرایش۱۲ آذر ۱۳۹۸