مدیریت شبکه

تعداد بازدید:۳۰۴۴
مدیریت شبکه

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کوثر


دکتر مهدی جهانگیر

مدرک تحصیلی:
دکترای حرفه ای پزشکی

شماره تماس:

04532942034

 
 
آخرین ویرایش۲۷ دی ۱۴۰۲