مدیریت و کاهش خطر بلایا

تعداد بازدید:۱۵۲۳

نام: سپیده

نام خانوادگی: صالحزاده

 

 

شرح وظایف واحد سلامت روان مرکز بهداشت شهرستان کوثر


ثبت ، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات آمار اختلالات روانپزشکی و تهیه گزارش‌های ماهانه وسالیانه

 • تهیه وتدوین متون  آموزشی جهت ارتقاء آگاهی، دانش و مهارت پرسنل سلامت روان
  • تعیین و محاسبه شاخص‌های  برنامه ادغام سلامت روان
 • پایش و نظارت برنامه ادغام سلامت روان
 • جمع آوری و ثبت آمار خودکشی و ارسال آن به وزارت متبوع
  • 0هماهنگی جهت ارزشیابی برنامه ادغام سلامت روان و رفع نواقص موجود در اجرای برنامه
 • مشارکت درون بخشی و بین بخشی با سایر سازمانها جهت ارتقاء برنامه‌های سلامت روان
 • مستند سازی اقدامات انجام شده و تدوین گزارش عملکردهای سالیانه
 • آموزش عموم جامعه درخصوص اصول و مفاهیم سلامت روان به منظور افزایش آگاهی و اطلاع نگرش افراد نسبت به مشکلات روانی
 • آموزش به گروه‌های در معرض خطر و بیماران و خانواده آنها درخصوص اختلالات روانپزشکی و مراقبت از بیماران
 • پایش و نظارت عملکرد بهورزان، کاردانان و رابطین بهداشتی (سطح اول ارائه خدمات)
 • شناسایی و غربالگری اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری در جمعیت تحت پوشش تیم سلامت در گروه‌های سنی مختلف
 • ارجاع بیماران روانپزشکی به سطوح بالاتر
 • ارائه مشاوره و مداخلات روان شناختی در بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی
 • ارائه حمایت‌های روانی اجتماعی در حوادث و بلایا و مداخله در بحران
 • پیگیری و مراقبت بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی
 • آموزش مهارت‌های اجتماعی و فعالیت‌های روزمره زندگی
 • تسهیل دسترسی بیماران شدید به خدمات مددکاری اجتماعی (بهزیستی و کمیته امداد)
 • پذیرش بیماران و انجام درمان‌های غیر دارویی، مشاوره و انجام مداخلات حمایتی
 • انجام مداخلات پیشگیری جهت ارتقاء آگاهی جامع

 

اهداف کلی:

۱ توسعه و ارتقاء سیاست های سلامت روان

۲- افزایش آگاهی و توانمندسازی آحاد جامعه در زمینه سلامت روان

۳- ارتقاء کمی و کیفی خدمات پیشگیری از مشکلات روانی- اجتماعی در جامعه

۴- توسعه منابع در حوزه سلامت روانی،اجتماعی و اعتیاد

۵-کاهش شیوع بیماری افسردگی

 

آخرین ویرایش۰۹ خرداد ۱۴۰۱