نظارت بر درمان

تعداد بازدید:۹۰۲

مسئول واحد : 

                   جلال سیدمحمدی

سمت:

                   کارشناس نظارت بر درمان و دارو

مدرک تحصیلی:

                     مهندسی بهداشت محیط

شماره تماس: 32942821

 

شرح وظایف کارشناس نظارت بر دارو و درمان:

 • انجام نظارت های ادواری مشخص شده طبق برنامه ارائه شده
 • نظارت های موردی و برحسب ضرورت بر امور محوله و حیطه عملکردی
 • ارائه گزارش به صورت مکتوب
 • تهیه و تدوین آمار از حیطه نظارت و به روز نمودن آمار و اطلاعات موجود
 • رسیدگی به شکایات ارجاعی در اسرع وقت
 •  تعامل نزدیک با دانشگاههای هم سطح و کارشناسان همتراز به منظور ارتقاء هر چه بهتر ارائه خدمات (همچنین با دانشگاه مرکز استان و کارشناسان محترم نظارت )
 • آشنائی با تمام پرونده های موجود در هر واحد و تهیه لیست مشکلات موجود و اولویت بندی مشکلات و حل مشکلات براساس اولویت بندی
 • بیان نقطه نظرات و پیشنهادات در راستای اجرائی شدن هرچه بهتر سیاست های کلی وزارت و شکوفائی و خلاقیت های همکاران
 • رعایت کامل نظم و مقررات اداری و عملکرد الگومدارانه و اجرای کلی و سریع امور محوله و دریافت خدمات
 • ارشاد و هدایت صحیح ارباب رجوع و کلیه متقاضیان
 • برنامه ریزی جهت برگزاری سمینار و جلسات آموزشی

 

آخرین ویرایش۲۸ آبان ۱۳۹۸