برگزاری دوره آموزشی تغذیه سالم

۰۷ آذر ۱۳۹۸ | ۱۰:۰۰ کد : ۹۱۰۴ آموزش
تعداد بازدید:۳۱۹
برگزاری دوره آموزشی تغذیه سالم بین مدیران و مربیان مهدهای کودک و بهورزان خانه های بهداشت در سالن جلسه اداره بهزیستی در تاریخ ۹۸/۸/۲۹


نظر شما :