آموزش

برگزاری جلسه آموزشی آنفلوآنزا

برگزاری جلسه آموزشی آنفلوآنزا و احتیاطات برخورد با بیمار مبتلا (با تاکید بر سامانه نظام مراقبت سندرمیک) با حضور مراقبین سلامت، مراقبین سلامت ناظر، کارشناس کنترل عفونت بیمارستان و مسئول بخش اورژانس شهرستان کوثر در مورخه ۹۸.۸.۳۰

ادامه مطلب

برگزاری کارگاه EPIQ

برگزاری کارگاه EPIQ در روزهای شنبه۹۸.۹.۲ و یکشنبه۹۸.۹.۳ و انجام کار عملی توسط اعضای گروه مراکز , برای انتخاب فعالیت خاص برای کاهش مرگ نارسی

ادامه مطلب