برگزاری جلسه آموزشی آنفلوآنزا

۰۹ آذر ۱۳۹۸ | ۱۰:۱۰ کد : ۹۱۳۷ آموزش
تعداد بازدید:۳۷۰
برگزاری جلسه آموزشی آنفلوآنزا و احتیاطات برخورد با بیمار مبتلا (با تاکید بر سامانه نظام مراقبت سندرمیک) با حضور مراقبین سلامت، مراقبین سلامت ناظر، کارشناس کنترل عفونت بیمارستان و مسئول بخش اورژانس شهرستان کوثر در مورخه ۹۸.۸.۳۰


نظر شما :