برگزاری جلسه بررسی شاخص های سامانه سیب و برنامه بیمه روستایی

۲۱ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۳۹ کد : ۹۳۱۴ گسترش
تعداد بازدید:۵۰۰
برگزاری جلسه بررسی شاخص های سامانه سیب و برنامه بیمه روستایی به ریاست آقای ایمانی سرپرست شبکه و با حضور مسئولین واحدهای ستادی،پزشکان،ماما، مراقبین سلامت ناظر ، مسئول آزمایشگاه و مسئول اموردارویی


نظر شما :