رئیس امور عمومی

تعداد بازدید:۳۹۶۳

 رئیس امور عمومی شبکه بهداشت و درمان

سید کمال الدین خالصی                                    

تحصیلات :

کارشناسی

رشته: 

مدیریت دولتی

شماره تماس:

04532942725

آخرین ویرایش۱۱ آبان ۱۳۹۸