امور مالی

تعداد بازدید:۲۱۵۱

مسئول امور مالی: داود زندی

                                                                                                                                                                         

مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری

شماره تماس: 04532942827

 

 

 

مسئول نظام نوین مالی: جواد سلیمانی

                                                       

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مهندسی مالی

شماره تماس: 0432942449

 

 

 

مسئول اعتبارات ،دریافت و پرداخت : امید الیاسی

مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری

شماره تماس : 04532942827

 

 

 

مسئول حقوق و دستمزد : جلال پروری

مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری     

 

 

                      

 

مسئول رسیدگی : محمد شعبانی

مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری     

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۹ خرداد ۱۴۰۱