آرشیو اخبار

برگزاری جلسه بررسی شاخص های سامانه سیب و برنامه بیمه روستایی

برگزاری جلسه بررسی شاخص های سامانه سیب و برنامه بیمه روستایی به ریاست آقای ایمانی سرپرست شبکه و با حضور مسئولین واحدهای ستادی،پزشکان،ماما، مراقبین سلامت ناظر ، مسئول آزمایشگاه و مسئول اموردارویی

ادامه مطلب

برگزاری جلسه آموزشی آنفلوآنزا

برگزاری جلسه آموزشی آنفلوآنزا و احتیاطات برخورد با بیمار مبتلا (با تاکید بر سامانه نظام مراقبت سندرمیک) با حضور مراقبین سلامت، مراقبین سلامت ناظر، کارشناس کنترل عفونت بیمارستان و مسئول بخش اورژانس شهرستان کوثر در مورخه ۹۸.۸.۳۰

ادامه مطلب